Административна структура

 

Зам. председател

Тодор Ангелов Тодоров

Зам. председател
Георги Тодоров Стефанов

Зам. председател

Ивайло Любенов Иванов

Зам. председател

Мирослав Трифонов Маринов

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Комисия по териториално и селищно устройство

Комисия по бюджет и финанси

Комисия по здравеопазване и социални дейности

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

Комисия по образование и наука

Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания

Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции

Комисия по общинска собственост

Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол

Комисия за спорта, туризма, децата и младежта

Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията

Комисия по европейско сътрудничество и международни връзки

Комисия по Обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране

ПК - Конфликт на интереси

 

 

Комисия по териториално и селищно устройство

 

Име, фамилия Статут
1 Румяна Иванова Брайнова Председател
2 Пламен Анатолиев Легкоступ Член
3 Станислав Стефанов Рашков Член
4 Исмаил Ружди Хаджимустафа Член
5 Иван Величков Иванов Член
6 Димитър Пенчев Захариев Член
7 Тодор Ангелов Тодоров Член

 

Комисия по бюджет и финанси

 

Име, фамилия Статут
1 Гани Монев Пантилеев Председател
2 Мирослав Трифонов Маринов Член
3 Драгни Стефанов Драгнев Член
4 Желка Илиева Денева Член
5 Филип Иванов Евтимов Член
6 Цветанка Боянова Недева Член
7 Росен Върбанов Иванов Член

 

Комисия по здравеопазване и социални дейности

 

Име, фамилия Статут
1 Николен Веселинов Стойнов Председател
2 Мавроди Евстатиев Калейнски Член
3 Ивайло Любенов Иванов Член
4 Иван Велков Иванов Член
5 Анета Кирилова Маноилова Член
6 Петьо Цонев Атанасов Член
7 Ваня Стефанова Станчева Член

 

Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда

 

Име, фамилия Статут
1 Йорданка Георгиева Стефанова Председател
2 Мирослав Трифонов Маринов Член
3 Илия Серафимов Велков Член
4 Румен Тошев Димитров Член
5 Гани Монев Пантилеев Член
6 Димитър Пенчев Захариев Член
7 Иван Велков Иванов Член

 

Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба,
регионална политика

 

Име, фамилия Статут
1 Тодор Ангелов Тодоров Председател
2 Мавроди Евстатиев Калейнски Член
3 Ивайло Любенов Иванов Член
4 Иван Велков Иванов Член
5 Йорданка Георгиева Стефанова Член
6 Георги Тодоров Стефанов Член
7 Хасан Ахмедов Палов Член

 

Комисия по образование и наука

 

Име, фамилия Статут
1 Ваня Стефанова Станчева Председател
2 Пламен Анатолиев Легкоступ Член
3 Станислав Стефанов Рашков Член
4 Николай Станчев Цонев Член
5 Роза Димитрова Мишева Член
6 Николен Веселинов Стойнов Член
7 Мирко Иванов Робов Член

 

Комисия по култура, културно-историческо наследство,
вероизповедания именуване и преименуване

 

Име, фамилия Статут
1 Пламен Анатолиев Легкоступ Председател
2 Стефан Николов Колев Член
3 Николай Станчев Цонев Член
4 Роза Димитрова Мишева Член
5 Цветанка Боянова Недева Член
6 Филип Иванов Евтимов Член
7 Мирко Иванов Робов Член

 

Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции

 

Име, фамилия Статут
1 Росен Върбанов Иванов Председател
2 Мирослав Трифонов Маринов Член
3 Станислав Стефанов Рашков Член
4 Милен Василев Михов Член
5 Стефан Николов Стоянов Член
6 Желка Илиева Денева Член
7 Хасан Ахмедов Палов Член

 

Комисия по общинска собственост

 

Име, фамилия Статут
1 Желка Илиева Денева Председател
2 Богдан Минков Ковачев Член
3 Стефан Николов Колев Член
4 Гани Монев Пантилеев Член
5 Димитър Пенчев Захариев Член
6 Тодор Ангелов Тодоров Член
7 Исмаил Ружди Хаджимустафа Член

 

Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол

 

Име, фамилия Статут
1 Георги Тодоров Стефанов Председател
2 Камен Михайлов Алексиев Член
3 Пламен Иванов Цанев Член
4 Милен Василев Михов Член
5 Стефан Николов Стоянов Член
6 Пламен Борисов Петров Член
7 Илия Серафимов Велков Член

 

Комисия за  спорта, туризма, децата и младежта

 

Име, фамилия Статут
1 Камен Михайлов Алексиев Председател
2 Румен Тошев Димитров Член
3 Николай Станчев Цонев Член
4 Румяна Иванова Брайнова Член
5 Роза Димитрова Мишева Член
6 Ваня Стефанова Станчева Член
7 Пламен Борисов Петров Член

 

Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията

 

Име, фамилия Статут
1 Драгни Стефанов Драгнев Председател
2 Стефан Николов Колев Член
3 Иван Величков Иванов Член
4 Стефан Николов Стоянов Член
5 Николен Веселинов Стойнов Член
6 Йорданка Георгиева Стефанова Член
7 Мирко Иванов Робов Член

 

Комисия по европейско сътрудничество и международни връзки

 

Име, фамилия Статут
1 Пламен Иванов Цанев Председател
2 Мавроди Евстатиев Калейнски Член
3 Петьо Цонев Атанасов Член
4 Анета Кирилова Маноилова Член
5 Хасан Ахмедов Палов Член
6 Цветанка Боянова Недева Член
7 Филип Иванов Евтимов Член

 

Комисия по Обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране

 

Име, фамилия Статут
1 Иван Величков Иванов Председател
2 Камен Михайлов Алексиев Член
3 Румен Тошев Димитров Член
4 Румяна Иванова Брайнова Член
5 Илия Серафимов Велков Член
6 Пламен Борисов Петров Член
7 Росен Върбанов Иванов Член

 

Комисия по конфликт на интереси

 

Име, фамилия Статут
1 Александър Стойнов Чокойски Председател
2 Анета Кирилова Маноилова Член
3 Богдан Минков Ковачев Член
4 Милен Василев Михов Член
5 Ивайло Любенов Иванов Член
6 Исмаил Ружди Хаджимустафа Член
7 Петьо Цонев Атанасов Член

 

 

Горе