Общински съветници

мандат 2007 - 2011

 

Стефан Николов Стоянов

 

 

Независим

 

Димитър Пенчев Захариев

 

 

ГЕРБ

 

Петьо Цонев
Атанасов

 

 

Независим

 

Станислав Стефанов
Рашков

 

 

ЛИДЕР

 

Мирко Иванов

Робов

 

 

БСП

 

Румяна Иванова
Брайнова-Бузева

 

 

БСП

 

Георги Тодоров
Стефанов

 

 

БСП

 

Роза Димитрова
Мишева

 

 

БСП

 

Желка Илиева
Денева

 

 

БСП

 

Драгни Стефанов
Драгнев

 

 

БСП

 

Иван Велков
Иванов

 

 

БСП

 

Анета Кирилова

Маноилова

 

 

БСП

 

Румен Тошев
Димитров

 

 

Движение
"Нашият град"

 

  Исмаил Ружди Хаджимустафа

 

 

ДПС

 

 

Илия Серафимов
Велков

 

 

ДПС

 

Хасан Ахмедов
Палов

 

 

ДПС

 

Мавроди Евстатиев Калейнски

 

 

ДСБ

 

Ивайло Любенов

Иванов

 

 

Граждани за Велико Търново

 

Пламен Иванов
Цанев

 

 

Граждани за Велико Търново

 

Стефан Николов
Колев

 

 

Граждани за Велико Търново

 

Иван Величков
Иванов

 

 

Преображение

 

Гани Монев
Пантилеев

 

 

Преображение

 

Росен Върбанов
Иванов

 

 

ГЕРБ

 

Ваня Стефанова Станчева

 

 

ГЕРБ

 

Николен Веселинов Стойнов

 

 

ГЕРБ

 

Филип Иванов

Евтимов

 

 

ГЕРБ

 

Тодор Ангелов
Тодоров

 

 

ГЕРБ

 

Йорданка Георгиева
Стефанова

 

 

ГЕРБ

 

Цветанка Боянова
Недева

 

 

ГЕРБ

 

Александър Стойнов Чокойски

 

 

ГЕРБ

 

Пламен Борисов
Петров

 

 

ГЕРБ

 

Богдан Минков
Ковачев

 

 

ССД

 

Милен Василев
Михов

 

 

ВМРО - БНД

 

Николай Станчев
Цонев

 

 

ВМРО - БНД

 

Пламен Анатолиев Легкоступ

 

 

СДС

 

Камен Михайлов
Алексиев

 

 

СДС

 

Мирослав Трифонов

Маринов

 

 

СДС

 

   

 

Горе