ЗАБЕЛЕЖКИ

  • Изберете номера на решението от горния десен прозорец !

  • Можете да ползвате и формата за бърз достъп в левия прозорец.

  • Решенията от мандати 1999-2003 и 2003-2007 се намират в секцията "Архив" на главното меню.

  • Ако искате да отпечатате решение ползвайте "Print" от контекстното меню в прозореца на решението !