ДЕКЛАРАЦИИ

по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 

Общински съветници

 

Кмет на Община Велико Търново

 

 

Кметове на кметства

 

 

Управители на общински дружества

 

 

Горе